top of page
Holding Plant

MILJØMERKER

Svanen

Svanemerket

Svanen er det offisielle nordiske miljømerket. Produkter som er merket med svanemerket holder høy miljø og kvalitetsmessig standard.  Svanemerkede produkter oppfyller definerte miljøkrav. Tester gjennomføres i uavhengige laboratorier og gjennom kontrollbesøk. Kravene til sertifisering er strenge, og justeres jevnlig. 

EU Ecolabel

EU-blomsten 

Blomsten er det offisielle europeiske miljømerket opprettet av EU-kommisjonen.  Norge er med på Blomsten som en del av EØS-avtalen, og stiftelsen Miljømerking har ansvaret for Blomsten i Norge. Det er et nært samarbeide mellom Blomsten og det nordiske Svanemerket. Kravene til sertifisering er strenge, og justeres jevnlig. 

FSC

FSC 

Forest Stewardship Concil er en internasjonal merkeordning av skogsråvarer som krever hensyn til sosial, økologisk og økonomisk drift av skogsbruket iht. fastsatte kriterier. 

Easy on the Planet.jpg
PEFC.jpg

PEFC

PEFC-merket er en internasjonal merkeordning for tre- og papirprodukter som skal sikre bærekraftig skogbruk. PEFC er en ren råvaremerking.

Dette er en internasjonal organisasjon med mål om å fremme bærekraftig skogforvaltning gjennom uavhengig tredjepartssertifisering.

Bra Miljöval.jpg
NAAF.jpg

Norges Astma- og Allergiforbunds (NAAF) 

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en interesseorganisasjon som jobber for å bremse utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer.

 

Produktene NAAF anbefaler må være av interesse fra et helseperspektiv og en anbefaling er ment å være en hjelp til forbrukere som vil velge de produkter som gir minimale sjanser for helseplager.

Der Blaue Engel

Blå Engel 

Blå Engel stiller miljøkrav til produkter under produksjon, under bruk og som avfall. Sertifiseringen gir en garanti for at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen. 

bottom of page