top of page
pexels-pixabay-460621.jpg

SERTIFISERINGER

ISO-sertifisering

ISA Norge er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og 14001:2015, det viser at organisasjonen oppfyller standardkravene.

 

En hovedhensikt med standarden og sertifiseringen er å bekrefte at organisasjonen er i stand til å kontinuerlig forbedre sine prosesser. Sertifisering utført av et eksternt organ skaper tillit.

Grønt Punkt Norge logo

Grønt Punkt Norge

ISA Norge er både vanlig medlem og kontrollmedlem i Grønt Punkt, hvor sistnevnte gir forutsetning om å pålegge våre leverandører medlemskap.

 

Grønt Punkt-medlemmer er tilknyttet en ordning for resirkulering av emballasje, og omfatter emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Ecovadis logo

EcoVadis 

ISA Norge har blitt evaluert av det uavhengige byrået EcoVadis og har oppnådd sølvrangering for vårt samfunnsansvar.

 

EcoVadis utarbeider rangeringen ved hjelp av et analysesystem som evaluerer bedriften basert på 21 kriterier, fordelt på 4 områder: Miljø, rettferdige arbeidsforhold, etisk forretningspraksis og bærekraftig forsyningskjede.

bottom of page